Teambuilding og teamudvikling

Apiron koncept beskrivelse:

Alle vore forløb, teambuilding kurser eller events forløber efter konceptet

1)    Afdæk kompetencer eller afdæk status.
2)    Indlær nyt, udbyg tidligere, systematiser gode evner og coach enkelt person, team eller enhed.
3)    Afdæk ny status og eller andre kompetencer

Dette gøres helt overordnet ved at gruppen/teamet præsenteres for en udvalgt opgave. Opgave udvælges ud fra en af de 3 sammenhænge afhængig af firmaets udgangssituation (læs mere nedenfor). Opgaven vil som oftest være af typen stor og åben,(se evt. billede galleri) den udvælges nøje således at flest mulige medlemmer af teamet vil være ”ude af deres element” dette medfører en blotlæggelse af udviklingsområderne eller status på såvel team som enkeltperson.
Denne seance vil udmønte sig i en tilbagemelding / coaching fase hvor vi påbegynder bevægelsen mod målet. Dette vil samtidig virke som Benchmark for forløbet.

De følgende opgaver/udfordringer vil herefter udvikle deltagerne mod en forbedring    
Af de afdækkede udviklingsområder. Disse opgaver vil typisk have karakter af mindre og lukkede opgaver. Efter hver opgave vil der være feedback og lessons learned.

Slutteligt vil deltagerne igen komme i en Stor Åben opgave. Denne har til formå at benchmarke det nye niveau for teamet.

Sammenhænge

Overordnet ser vi dette koncept gennemført i 3 forskellige sammenhænge

1)    Et Firma med en allerede fastlagt plan for udviklingen eller målsætning for medarbejder/leder udviklingen. Dette kunne f.eks. dreje sig om implementeringen, manifesteringen eller ønsket om en forstærket vægtning af :
•    Firmaets værdier blandet firmaets ledere, mellemledere og medarbejdere. Eller i afdelingerne generelt.   
•    Firmaets Corporate social responsibility
•    Firmaets personalepolitik og personalehensyn
•    Eller en af de andre aspekter af firmaets fundament som ofte er svært håndterbart, svært målbart og svært definerbart men som alligevel har en afgørende betydning for fimaets formåen når det skal måle sig på det globale marked.

Spørgsmålet man som Chef eller leder skal stille sig her er:
Udmønter fimaets grundlæggende værdier, tanker, spilleregler sig i noget den enkelte medarbejder, mellemleder, leder eller afdeling forstår, kan bruge og/eller handle efter i praksis, og vigtigst af alt gør de det hvis de selv skal træffe beslutningen??

Handler alle i firmaets ånd?????

2)    Et Firma der føler behov for bedre samarbejdsevner, men hvor det kan være svært at sætte en ”finger” på behovet. Det vil normalt her dreje sig om:
•    Firmaer med en høj grad af specialisering af medarbejderne. Typisk specialistorganisationer, matrixorganisationer, netværksorganisationer eller projektorganisationer.
•    Produktionsvirksomheder der savner nyt input.
•    Grupper af mennesker der søger værktøjer der kan hjælpe i hverdagen uanset at det ikke er den gruppe de står med på dagen
•    Ledere

Spørgsmålet der stilles her er: Er vi effektive nok, er vores kommunikation, planlægning, produktion og feedback på et tilfredsstillende niveau. Hvor skal vi sætte ind først???

3)    Et firma som ønsker et komplet forløb.
•    Udvikling af værdier, leveregler, CSR, samarbejdsevner på top niveau.
•    Afdækning af, udvikling af og status på mellemlederne
•    Afdækning udvikling og status på medarbejderne
•    Afdækning udvikling og status på afdelingerne.
•    Nyt forløb

Spørgsmålet der skal stilles her: Hvordan ønsker vi firmaet defineret, hvorledes formidler vi dette til medarbejderne og hvordan optimerer vi processerne i afdelingerne til at fungere mere optimalt samtidig med at firmaets ånd og målsætning tjenes bedst muligt.